Dự án đã thực hiện

M&E là viết tắt của Mechanical and Electrical được hiểu là cơ khí và điện. Hệ thống cơ điện trong tòa nhà giúp tòa nhà vận hành trơn tru, linh động hơn, là phần thiết yếu không thể thiếu. Các hệ thống cơ điện M&E trong tòa nhà chiếm khoảng 40 – 60% tổng khối lượng của công trình xây dựng khi mỗi công trình có hai yếu tố xây dựng và cơ khí, thậm chí có những dự án lên đến 70 – 80%. Sau đây là những dự án mà Hòa Cường M&E đã thực hiện trong suốt hơn 11 năm phát triển vừa qua: